Seminár z teoretickej informatiky - Martin Nehéz (11.11.2016)

v piatok 11.11.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


07. 11. 2016 14.10 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci:  Martin Nehéz

Názov:  Dominujúce množiny v bipartitných grafoch a proteomika

Termín: 11.11.2016, 11:00 hod., M/213

Abstrakt:
Proteomika je oblasť biochémie, ktorej predmetom je určenie identity, štruktúry a funkcií všetkých bielkovín v organizme. Jedna z používaných metód analýzy bielkovín je založená na heuristickom algoritme nájdenia dominujúcej množiny v bipartitných grafoch [Zhang et al., J.Proteom Res. 2007].

V prednáške bude spomenutý prehľad nedávnych výsledkov v oblasti kombinatorických vlastností dominujúcich množín v bipartitných grafoch.


web:  http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2 
rss:  http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2/rss.php