Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ na ak. rok 2021/2022 - stáž

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na stáže pre študentov v rámci programu ERASMUS+ s termínom podávania prihlášok do 30.4.2021


01. 02. 2021 15.44 hod.
Od: Patrik Kmetek

Všeobecné podmienky pre účasť sa nezmenili (podrobnosti):

  • študent zapísaný na štúdium internej alebo externej formy na Univerzite Komenského, bez ohľadu na jeho štátne občianstvo (SR, EÚ, tretie krajiny)
  • študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. (denného aj externého štúdia), v každom stupni vzdelávania môžu byť mobility z programu Erasmus v dĺžke 12 mesiacov (Bc., Mgr., PhD.,). Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace.
  • študent, ktorý má trvalý pobyt v Maďarsku, Rakúsku alebo ČR a má záujem ísť na stáž do krajiny svojho trvalého pobytu musí predložiť doklad, že počas štúdia býva na Slovensku (potvrdenie o prechodnom pobyte).

Prílohy k prihláške posielajte e-mailom: 

  • štrukturovaný životopis v cudzom jazyku
  • motivačný list v  cudzom jazyku
  • predpokladaný obsah stáže (pracovná náplň) 

Vzor prihlášky

Návod na eletronický podpis prihlášky

Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte e-mailom na adresu: kmetek1uniba.sk