Medzinárodný workshop venovaný procesom relevantným v misii Rosetta

V Bratislave sa konalo stretnutie odborníkov z astrofyziky, astrochémie a fyziky elektrón-molekulových procesov.


01. 06. 2017 13.29 hod.
Od: Veronika Medvecká

V dňoch 24-26. mája 2017 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop „The new view of comet coma processes after Rosetta: The importance of electrons“ [1], na ktorom sa stretli astronómovia, astrofyzici a fyzici, zaoberajúci sa zrážkami elektrónov s molekulami. Motiváciou pre toto stretnutie boli nové poznatky získané vesmírnou sondou Rosetta, ktorá až do skončenia svojej misie v roku 2016 získavala detailné informácie o kométe 67P/Churyumov-Gerasimenko. Záujem bol venovaný najmä „chvostu“ kométy, kde, ako sa zistilo, prebiehajú procesy sprostredkované najmä elektrónmi [2],[3].

Cieľom  workshopu bola diskusia a zdieľanie poznatkov medzi odborníkmi z rôznych krajín a oblastí výskumu a vytvorenie spolupráce medzi komunitou zaoberajúcou sa astrofyzikou a výskumom elektrónmi indukovaných procesov. Program a krátke abstrakty prednášok je možné nájsť na stránke workshopu [4].

Výskumná skupina pod vedením prof. Štefana Matejčíka [5] na Oddelení fyziky plazmy Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK sa už dlhodobo venuje štúdiu elektrón-molekulových interakcií vrátane elektrónmi indukovanej fuorescencie, ktoré môžu prispieť k interpretácii výsledkov získaných vesmírnou sondou Rosetta [6], [7], [8]. Workshop bol spojený s prehliadkou laboratórií FMFI UK.

Workshop bol podporovaný projektami Europlanet H2020 RI [9] a ELEvaTE – Achievement of excellence in electron processes for future technologies [10] financovaných v rámci programu na výskum a inovácie European Union’s Horizon 2020.