Letná škola Elevate

V rámci projektu Horizon 2020 Elevate sa v Bratislave uskutočnila Letná škola pre pracovníkov Centier projektovej podpory z jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského.


01. 06. 2017 13.23 hod.
Od: Veronika Medvecká

V dňoch 23. – 24. mája 2017 sa v Bratislave uskutočnila letná škola v rámci projektu Horizon 2020 - Achievement of Excellence in Electron Processes for Future Technologies (ELEvaTE). Podujatie bolo určené najmä pre administratívnych pracovníkov Univerzity Komenského v Bratislave pracujúcich v oblasti projektovej podpory a transferu technológií. Letná škola mala 23 účastníkov – zamestnancov zo štyroch fakúlt, Rektorátu a Vedeckého parku UK a pracovníkov z University Innsbruck v Rakúsku a Open University vo Veľkej Británii.

Prvý deň bol venovaný projektovej podpore a menežmentu s  ôrazom na projekty Horizon 2020. Štyri prednášky s praktickými ukážkami prípravy projektov boli pripravené pracovníčkami projektovej podpory Open University – Louise Thomas a Gemma Maldar.

Program druhého dňa pre účastníkov pripravili Alexandra Hamm a Annelie Gerstmayr z Univerzity v Innsbrucku. Náplňou bola podpora zakladania spinn-off spoločností zo strany univerzity a transfer technológií z výskumu do praxe.