Erasmus Mundus Master SERP+

Prihlasovanie: do 15.2.2021 - uchádzači o štipendiu, do 15.6.2021 - samoplatci


05. 02. 2021 11.26 hod.
Od: Juraj Tóth

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti študijný program Erasmus Mundus Master SERP+, ktorého koordinátorom je Université Paris-Saclay (Francúzsko) a jedným z partnerov Università di Genova (Taliansko).

Výučba prebieha v anglickom jazyku a je zameraná na oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zelenej chémie, nanovedy, nanomedicíny, inovatívnych materiálov, aplikácie radiácie. Súčasťou programu je aj letná škola a šesťmesačná stáž. 

K dipozícii je 20 štipendií Erasmus Mundus, ako pre študentov z krajín EÚ tak aj z tretích krajín. 

Prihlášky na obdobie 2021/23 môžu prostredníctvom stránky www.master-serp.eu predkladať:

  • do 15. februára 2021 uchádzači o štipendiá Erasmus Mundus,
  • do 15. júna 2021 samoplatci.

Letáčik k programu nájdete pod nasledovným odkazom: www.master-serp.eu/downloads/flyer.pdf