Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Roman Simon Hilscher (24.11.2016)

vo štvrtok 24.11.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


15. 11. 2016 14.51 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Roman Simon Hilscher (Masarykova univerzita, Brno)

Názov: Weylova alternativa pro dynamické rovnice na časových škálách

Termín: 24.11.2016, 14:00 hod., M/223


Abstrakt:
V přednášce prezentujeme základy teorie L2 řešení pro diferenciální rovnice, diferenční rovnice a dynamické rovnice na časových škálách, včetně jejího zobecnění na hamiltonovské a symplektické systémy. Zejména se věnujeme Weylově alternativě pro systémy v limitním bodě a limitní kružnici (limit point/limit circle cases) a zdůvodnění rozdílů mezi spojitou a diskrétní teorií.


Stránka seminára