Seminár KAFZM - Radoslav Paučo (24.11.2016)

vo štvrtok 24.11.2016 o 14:50 hod. v posluchárni C


21. 11. 2016 11.16 hod.
Od: Mário Janda

Pozývame Vás na Seminár Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Prednášajúci: Mgr. Radoslav Paučo

Názov: Efekt milgromovskej fyziky v transneptúnickej oblasti slnečnej sústavy 

Termín: 24.11.2016, 14:50 hod., poslucháreň C


Abstrakt:
Galaxie, základné stavebné kamene vesmíru, nevyzerajú a pohyb v nich sa nedeje tak, ako predpisujú zákony newtonovskej (einsteinovskej) fyziky, a to ani po pridaní tmavých ingrediencií (#LCDM #LWDM #axions ...).
Medzi pozorovaným pohybom hviezd a plynu v galaxii a ich rozložením v priestore existuje silné prepojenie. Príkladom je korelácia so silou funkčnej závislosti medzi radiálnym zrýchlením určeným z rotačných kriviek galaxií a zrýchlením vypočítaným z priestorového rozloženia hviezd a plynu. Na prvý pohľad nič zvláštne, no v štandardnej kozmológii to znamená, že chvost baryónov vrtí psom tmavej hmoty. Existuje "algoritmus" (známy ako MOND) a fyzikálne teórie, ktoré dávajú MOND (volajme ich súhrnne milgromovská dynamika), ktorý takúto koreláciu a mnohé ďalšie odpozorované systematické vlastnosti galaxií predpovedal a priori; bez tmavej hmoty.
Slnečná sústava nie je typický systém, v ktorom by sme čakali efekty milgromovskej dynamiky. A predsa. Predstavím aké efekty milgromovskej dynamiky by mohli mať významný vplyv na architektúru slnečnej sústavy. Ako to mení našu predstavu o kométárnom rezervoári -- Oortovom oblaku? Existuje deviata planéta slnečnej sústavy, tak ako ju nedávno predpovedali astrofyzici, alebo pozorovania, ktoré sa ňou snažia vysvetliť, sú efekt milgromovskej dynamiky a Planétu 9 čaká rovnaký osud ako neexistujúcu planétu Vulkán? Dôraz bude kladený na testovateľnosť a testovanie hypotéz.