Piatkový seminár fyziky - Václav Janiš (5.2.2016)

v piatok 5.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272


01. 02. 2016 08.45 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (Fyzikálny ústav AV ČR Praha)

Názov prednášky: Kvantová difúze v náhodném potenciálu: Konsistentní poruchový popis

Termín: 5.2.2016, 14:00 hod., F2/272


Abstrakt:
Exaktní teorie kvantové, nízkoteplotní difúze elektronového plynu v náhodném krystalickém potenciálu není dostupná. Proto se musíme uchýlit k približným řešením. Konsistentní popis ale vyžaduje soulad mezi získanými jedno a dvoučásticovými Greenovými funkcemi. Zárukou makroskopické konsistence jsou Wardovy identity, které, jak ukážeme, nelze v  poruchové (diagramatické) teorii zaručit. Proto je potřeba nalézt cestu, jak z poruchových výsledku vytvořit termodynamicky konsistentní teorii kvantové difúze.

V prednášce predstavíme obecnou konstrukci fyzikální ireducibilní dvoučásticové Greenovy funkce, která je v souladu s jednočásticovou vlastní energetickou částí skrze dynamickou Wardovu identitu. Ukážeme, že pouze tehdy dvoučásticová Greenova funkce vykazuje nízkoenergetickou singularitu, ze které se pak odvodí difúzní pól v hustotní funkci odezvy. Najdeme exaktní vyjádření difúzního pólu a statické difúzní konstanty pomocí Greenových funkcí z poruchové teorie. Jako příklad určíme vrcholové korekce k Drudeho difúzní konstantě.