Seminár KEF - Věra Mazánková (26.11.2015)

vo štvrtok 26.11.2015 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51


20. 11. 2015 23.37 hod.
Od: Anna Zahoranová

Seminár Katedry experimentálnej fyziky - oddelenie Fyziky plazmy

Prednášajúci: Ing. Věra Mazánková, PhD. (Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, VUT Brno) 

Názov: Experimenty v dohasínajícím plazmatu

Termín: 26.11.2015, 13:00 hod., F2/51
 

Abstrakt:
Prednáška bude o experimentech v dohasínajúcej plazme pri rôznych podmienkach. Budú prezentované výsledky v argóne s dusíkom a dusíku s pridaním ortuti. Pomocou titrácie NO do dohasínajúcej dusíkovej plazmy stanovenie koncentráce atomárneho dusíka.