2% pre Alumni FMFI

Alumni FMFI je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora všestranného rozvoja FMFI UK. Aj v roku 2016 privítame, ak sa rozhodnete venovať 2% vašich daní na podporu fakulty.


16. 03. 2016 21.08 hod.
Od: Tomáš Vinař

Aj týmto spôsobom by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí v minulom roku poukázali príspevky práve nášmu matfyzáckemu občianskemu združeniu. Zároveň vás chceme aj v tomto roku poprosiť o príspevok 2% vašich daní. Viac informácií a potrebné formuláre nájdete na stránke Alumni FMFI. Zamestnanci a študenti FMFI môžu vyplnené tlačivo priniesť aj na Centrum projektovej podpory fakulty do 15.4.2016. 

Vyhlásenie