NGSchool: Letná škola bioinformatiky (14.-21.8.2016)

FMFI UK spoluorganizuje Letnú školu bioinformatiky a analýzy sekvenačných dát novej generácie, ktorá sa uskutoční 14.-21.8.2016 v Dolnom Smokovci.


05. 07. 2016 12.39 hod.
Od: Tomáš Vinař

Jednotýždenný kurz bude vyplnený prednáškami a workshopmi, ktoré pokrývajú viaceré aspekty výpočtovej biológie a špeciálne sa budú zameriavať na najnovšie techniky týkajúce sa spracovania dát zo sekvenovania novej generácie, ako aj ich aplikácie vo výskume, medicíne a priemysle. Letná škola je financovaná s pomocou Višegrádskeho fondu.

Prednášajúci:

Broňa Brejová, Univerzita Komenského, Bratislava, SK
Roman Cheplyaka, Software engineer, Odessa, UKR
German Demidov, CRG, Barcelona, ES
Sophia Derdak, CNAG, Barcelona, ES
Russell Hamilton, University of Cambridge, UK
Matej Lexa, Masaryk University, Brno, CZ
Maciej Łapiński, IIMCB, Warsaw, PL
Marina Marcet-Houben, CRG, Barcelona, ES
Jacek Marzec, BCI, London, UK
Leszek Pryszcz, IIMCB, Warsaw, PL
Tomáš Vinař, Univerzita Komenského, Bratislava, SK
Bartek Wilczyński, MIM, University of Warsaw, PL

Ďalšie informácie: ngschool.eu