Seminár z teoretickej fyziky - Juraj Tekel (8.12.2015)

v utorok 8.12.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


02. 12. 2015 12.47 hod.
Od: Pavel Bóna

Prednášajúci: Mgr. Juraj Tekel, PhD. 

Názov prednášky: Vlastné hodnoty náhodnej matice ako plyn častíc v jednom rozmere

Termín: 8.12.2015, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt: 

V minulých seminároch (ktorých obsah si stručne pripomenieme) sme študovali, ako súvisia maticové modely s teóriou skalárneho poľa na nekomutatívnych priestoroch. V tomto seminári sa budeme detailnejšie venovať niektorým aspektom modelov náhodných matíc, ktoré sme predtým vynechali. Konkrétne budeme študovať rozdelenie vlastných hodnôt v súboroch hermitovských matíc a ukážeme zaujímavú spojitosť medzi týmto rozdelením a mechanikou častíc v jednom rozmere. Vzájomnú interakciu medzi časticami určujú vlastnosti maticového súboru. Uvidíme, že jednoduchá fyzikálna intuícia nám dokáže veľa napovedať o vlastnostiach aj vcelku komplikovaných súborov. Na záver si pripomenieme, v akej súvislosti sa náhodné matice objavujú v nekomutatívnej teórií a čo nás mechanická analógia dokáže naučiť tam.