Študentská vedecká konferencia - výzva

sa uskutoční 21.4.2021, predregistrácia príspevkov do 31.3.2021, odovzdanie príspevkov do 7.4.2021


15. 03. 2021 08.19 hod.
Od: Juraj Tekel

Po ročnej prestávke sa 21. apríla 2021 na našej fakulte opäť uskutoční Študentská vedecká konferencia, určená pre študentov a študentky všetkých troch stupňov štúdia.

Konferencia je vynikajúca príležitosť ako získať veľa dôležitých skúsenosti, ktoré účastníci a účastníčky neskôr určite využijú vo svojej kariére, či už v akademickej sfére, alebo mimo nej. Napríklad sumarizácia vlastných výsledkov, príprava odborných článkov alebo veľmi podstatná zručnosť prezentovania.

Špeciálne chceme zdôrazniť, že ako základ práce pre ŠVK môžu poslúžiť zaujímavé výsledky z bakalárskych a diplomových prác. Z tých, ktoré boli obhájené v minulých rokoch, ale aj z prác, na ktorých študenti a študentky momentálne pracujú.

Budeme tiež veľmi radi, ak si prídete pozrieť práce našich aktívnych študentov a študentiek.

Príspevky budú rozdelené podľa zamerania medzi odborné komisie, ktoré ich budú hodnotiť a najlepších čakajú finančné odmeny. Okrem toho budú špeciálne ocenení najlepší bakalárski a magisterskí študenti a študentky, ktorí tiež budú mať príležitosť reprezentovať fakultu na česko-slovenských kolách študentských vedeckých konferencií.

Termín pre predregistráciu príspevkov je 31. marca 2021 a konečný príspevok je potrebné odovzdať do 7. apríla. Forma, akou prebehne samotná konferencia, bude závisieť od aktuálnych epidemiologických opatrení.

Ak by ste sa o konferencii chceli dozvedieť viac, informácie nájdete na webe fakulty https://zona.fmph.uniba.sk/studentska-vedecka-konferencia/. V prípade potreby môžete otázky smerovať aj priamo na juraj.tekel@fmph.uniba.sk.