Zlatá promócia 2019

Dňa 30. 9. 2019 o 14.00 hod. sa v posluchárni C uskutočnila prvýkrát slávnostná zlatá promócia pre absolventov študijného programu numerická matematika, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v roku 1969 na vtedajšej Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.


07. 10. 2019 10.47 hod.
Od: Soňa Gažáková

Pri tejto príležitosti dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského udelil titul MAGISTER SENIOR deviatim absolventom: 

RNDr. Mária Križanová, rodená Alakšová
RNDr. Ľubomír Blaschke
RNDr. Ján Gros
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, Phd.
RNDr. Eva Kopecká
RNDr. Mária Liptáková, rodená Pavčová
RNDr. Ján Mikunda
Alojz Šimurda
RNDr. Jozef Struhár

Menovaní absolventi študijného programu matematika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od promócie v roku 1969 pôsobili v rôznych funkciách v oblasti štátnej aj verejnej správy. Počas ich pracovného obdobia sa odohrali viaceré protichodné spoločenské, ideologické, ekonomické, hodnotové zmeny. O kvalite ich činnosti svedčí skutočnosť, že s dosiahnutými výsledkami sa im dostalo aj celospoločenské uznanie. Mnohí pracovali na významných pozíciách nielen v prospech celého Slovenska ale aj s medzinárodným presahom. O kvalite ich činnosti svedčia aj dosiahnuté akademické tituly a ohlas na ich prácu vo svete.

Pri príležitosti Zlatej promócie udelil dekan FMFI UK  zlaté pamätné medaile aj pedagógom, ktorí v roku 1969 pôsobili na fakulte a podieľali sa na výučbe týchto absolventov: 

doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc.
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.
doc. RNDr. Arnold Dávid, CSc.
doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc.
doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc.
doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.
doc. RNDr. Anna Valková, PhD.

Všetkým zúčastneným ďakujeme  za ich prácu a prajeme ešte veľa rokov zdravia a radosti.


Viac fotografií z podujatia nájdete v galérii