Prví študenti z Japonska študujú na FMFI UK

Dňa 16. septembra prišla v rámci spolupráce podpísanej s Akita University skupina troch študentov spolu s dekanom prof. Yamamurom.


27. 09. 2019 08.31 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave, prednedávnom uzatvorila zmluvu o spolupráci s Akita University v Japonsku. Neubehlo veľa času a v rámci tejto spolupráce začali už u nás v tomto  semestri študovať traja japonskí študenti bakalárskeho a magisterského štúdia matematiky a aplikovanej informatiky: Kenta Akimoto, Yusei Sayama a Saaya Konno. Sú to prví japonskí študenti, ktorí budú riadne študovať na našej fakulte. Počas svojho pobytu budú u nás študovať matematiku a aplikovanú informatiku. 

Všetky náklady spojené z ich štúdiom a pobytom sú hradené japonskou stranou.

Je to prvá takáto skupina japonských študentov, po ktorej budú v ďalších rokoch určite nasledovať ďalšie. Našim kolegom na Akitskej Univerzite sa pre tento projekt podarilo získať viacročný grant na podporu študijných pobytov japonských študentov na našej fakulte. Výmenné pobyty by mali byt obojstranné a v budúcnosti sa ráta aj s vyslaním našich študentov do Japonska. 

Naša fakulta má dlhoročnú spoluprácu s významnými univerzitami v Japonsku v oblasti matematiky, informatiky i fyziky. Za významnú podporu tejto spolupráce považujeme aj formou výmenných študijných pobytov našich a japonských študentov.