Nukleárny seminár - Tomáš Dado (11.11.2015)

v stredu 11.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


05. 11. 2015 10.55 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti.


Prednášajúci:   Mgr.Tomáš Dado, doktorand KJFB FMFI UK 

Názov prednášky:  Priame meranie rozpadovej šírky top kvarku na detektore ATLAS 

Termín: 11.11.2015, 14:00 hod., F1/364


Abstrakt:
Top kvark hraje kľučovú úlohu v testoch Štandardného modelu (SM) na LHC. Precízne zmeranie základných vlastností môže poukázať na fyziku za SM, prípadne obmedziť súčastné teoretické modely. Rozpadová šírka je jednou do základných charakteristík top kvarku, avšak na LHC ešte nebola priamo zmeraná na detektoroch ATLAS ani CMS. Posledné priame meranie pochádza z Tevatronu, experiment CDF nameral hodnotu ktorá je v súlade so SM ale má veľkú experimentálnu chybu. Na seminári sa pozrieme bližšie akou technikou plánujeme zmerať rozpadovú šírku top kvarku na detektore ATLAS pri energií 8 TeV. Ukážem aj prvé výsledky z merania a odhady štatistických chýb samotného merania šírky.