Seminár z teoretickej informatiky - Stefan Dobrev (11.12.2015)

v piatok 11.12.2015 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


07. 12. 2015 14.20 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci: Stefan Dobrev (MÚ SAV)

Názov prednášky: Evacuating Two Robots from Multiple Unknown Exits in a Circle

Termín: 11.12.2015, 11:00 hod., M/213


Abstrakt: 
V prednáške budú predstavené výsledky z článku: Jurek Czyzowicz, Stefan Dobrev, Konstantinos Georgiou, Evangelos Kranakis and Fraser MacQuarrie. Evacuating Two Robots from Multiple Unknown Exits in a Circle. to appear at ICDCN 2016.