Seminár z teoretickej fyziky - Michal Širaň

v utorok 15.12.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


07. 12. 2015 10.14 hod.
Od: Pavel Bóna

Prednášajúci: Mgr. Michal Širaň

Názov prednášky: O divergenciách v QFT

Termín: 15.12.2015, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt:

(Interagujúcu) QFT je možno naivne definovať poruchovo vychádzajúc z Dysonovho radu, alebo z Feynmanovho integrálu. Výsledkom je formalizmus Feynmanových pravidiel - procesy v danej teórii môžeme popisovať pomocou poruchového radu vo väzbových konštantách. Je známe, že tieto rady nemôžu konvergovať; ešte známejšie je, že ich koeficienty sú dané integrálmi v p-priestore, ktoré sú zvyčajne ultrafialovo (niekedy aj infračervene) divergentné.

Na seminári sa (značne zjednodušene) pozrieme na pohľad matematiky na pôvod týchto nekonečien. Ukazuje sa, že niektoré z nich nesú dôležité (neporuchové) informácie; iné sú dôsledkom ignorovania matematických detailov a je možné sa im vyhnúť bez ad hoc úprav.