Kontrolná etapa - študenti končiaci magisterské štúdium

Termín: do 28.5.2021


01. 04. 2021 10.27 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov magisterského štúdia končiacich v akademickom roku 2020/2021, aby:  

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie
  • z dôvodu epidemiologickej situácie osobná účasť študenta nie je potrebná

Termín: najneskôr 28. 5. 2021