Francúzsky štipendijný program MOGPA

12 mesačný pobyt vo Francúzsku pre mladých vedeckých pracovníkov


24. 03. 2021 20.35 hod.
Od: Juraj Tóth

Dávame do pozornosti možnost získať štipendium na 12 mesačný pobyt vo Francúzsku pre mladých vedeckých pracovníkov (post doc - do 5 rokov po doktoráte). 

Ide o program MOGPA (Make Our Planet Great Again), v rámci ktorého je vyhradených 40 štipendií.
Výška mesačného štipendia : 2500 eur
Jednorazový príspevok 500 eur na zníženie prvých výdavkov po príchode do Francúzska.
Kompletné zdravotné poistenie vo Francúzsku.
Začiatok pobytu: január 2022 

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 3. mája 2021

Výzva je orientovaná v duchu stratégie "One Health" na prevenciu proti šíreniu zoonotických ochorení, ale aj dopadov pandémie na spoločnosť.
Vedné disciplíny, ktoré sa dotýkajú danej témy: medecína a biomedicína, veterinárne zdravotníctvo, agronómia, ekológia, sociológia, demografia, geografia a pod. 

Výberová komisia bude hodnotiť aj prínos pobytu z hľadiska bilaterálnej alebo európskej spolupráce (napr. plánovaná spoločná účasť na výzvach programu Horizont Európa a pod.) 

Podrobnejšie informácie k výzve

Výzva je zverejnená aj na Facebooku Campus France Slovensko