23. stredoeurópsky študentský seminár s výstavou EXPO

Posledné aprílové dni patrili v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach výskumu a inováciam v oblasti visual computing. CESCG (Central European Seminar on Computer Graphics), jeden z najvýznamnejších študentských vedeckých seminárov organizovaných vo forme a na úrovni svetových vedeckých konferencií sa konal už po 23-krát. V jeho prvý deň ho sprevádzala už štvrtýkrát aj výstava CESCG EXPO, ktorej autorom je Martin Ilčík a jeho tím spoluorganizátorov s podporou Slovenskej informatickej spoločnosti a v spolupráci s Matematickým ústavom SAV.


13. 05. 2019 10.25 hod.
Od: Andrej Ferko

Tento rok sa usporiadateľom podarilo pozvať na výstavu viaceré stredoeurópske firmy, ktorých technológie nesú svetové prvenstvá vo svojich odboroch: Photoneo – najrýchlejšia a najpresnejšia 3D kamera, Vision Awards 2018; Capturing Reality – najrýchlejší fotogrametrický softvér na svete; VRgineers – VR headset s 5K rozlíšením – najlepším na svete. Veľkým lákadlom boli aj Warhorse Studios z Prahy, autori najlepšej českej hry za rok 2018 Kindgom Come: Deliverance, ako aj Render Legion – autori populárneho rendereru Corona. Filozofiou výstavy je ponúknuť návštevníkom čo najväčšiu interaktivitu a množstvo nových poznatkov. Takmer 200 návštevníkov si na vlastnej koži mohlo vyskúšať 17 interaktívnych inštalácií z Čiech, Rakúska, Poľska a Slovenska zameraných na VR, digitálne umenie a dizajn, architektúru, simuláciu krízových udalostí, a tvorbu počítačových hier. Výstavu uzavreli večerné workshopy pre študentov. Vystavovatelia im predviedli, ako vyzerá využitie teórie v praxi, do hĺbky vysvetlili svoje technológie a inšpirovali ich k vlastným projektom. Nechýbali ani ponuky na ďalšiu spoluprácu v rámci školy či zamestnania. 

Najväčšia časť programu patrila študentskému výskumu. CESCG sa ako jediný seminár svojho formátu v strednej Európe zameriava na študentov vysokých škôl v odboroch počítačovej grafiky, vizualizácie, počítačového videnia, interakcie človeka s počítačom, virtuálnej a rozšírenej reality. Študentov, ktorí sú nadšencami v tejto oblasti počítačových vied, univerzity prihlasujú do študentskej konferencie s výskumnými prácami, na ktorých pracujú počas semestrálnych projektov, bakalárskych a diplomových prác. Medzinárodný tím odborníkov ich vedie niekoľko mesiacov pred seminárom. Počas troch dní potom študenti prezentujú svoje vedecké výsledky. 

Tento rok mali diváci možnosť vidieť dokopy 21 príspevkov z 12 univerzít, prevažne z krajín Vyšehradskej štvorky. Ceny odbornej poroty za najlepší článok získali:

  1. Martin Bálint, University of Cambridge, Closed Form Transmittance in Heterogeneous Media Using Cosine Noise
  2. Dominik Tödling, TU Graz, Breadth-First Search using Dynamic Parallelism on the GPU
  3. Roman Bachmann, École Polytechnique Federale de Lausanne, Global Motion Estimation from Pan-Tilt Cameras 

Návštevníci rozhodli o najlepších vedeckých prezentáciách (delené druhé miesto):

  1. Roman Bachmann, École Polytechnique Federale de Lausanne, Global Motion Estimation from Pan-Tilt Cameras
  2. Son Hai Nguyen, Vysoké učení technické v Brně, Insertion of 2D Graphics into a Scene Captured by a Stationary Camera
    Matúš Talčík & Áron Kováč, Masarykova Univerzita, mallumo: Framework for Real-Time Global Illumination

Medzinárodná odborná porota ocenila aj najlepšie vedecké video od Son Hai Nguyena, Vysoké učení technické v Brně. Publikum vybralo najlepší vedecký poster: Lukas Eibensteiner, TU Wien, An Optimized Self-Similarity Matrix for Music Visualization. Cenu IEEE za najlepší ženský vedecký príspevok si odniesla Michaela Niedermayer, VRVis Research Center

Okrem študentských prác prezentovali na seminári svoj výskum aj skúsení vedci, s ktorými mali študenti možnosť stretnúť a porozprávať sa aj osobne. Doc. Martin Čadík predstavil mapovanie fotografií na model geografického terénu, ktoré umožňuje zobrazenie geografických údajov v rozšírenej realite v prednáške Visual Geo-Localization and Camera Pose Estimation for Computational Photography. Doc. Markus Steinberger z Technickej univerzity v Grazi zaujal prednáškou On the dynamics of GPU execution: Software Rasterization, Geometry Processing, and Dynamic Graphs, v ktorej predstavil problémy, úskalia ale aj obrovské výhody paralelizácie výpočtov na GPU, nové dynamické algoritmy a ich využitie pre pri renderovaní, spracovaní geometrie, lineárnej algebre a grafových algoritmoch. Študenti sa mohli zdokonaliť aj v písaní vedeckých prác a príprave prezentácií na soft-skills workshope s Martinom Ilčíkom. 

CESCG je seminár, ktorý študentov rozvíja, ponúka im rôzne možnosti rastu a mnoho z nich sa na CESCG rado vracia aj po rokoch. Záver semináru preto patril otvorenej diskusií s dvomi úspešnými absolventmi. Ivan Viola a Markus Steinberger odpovedali študentom na otázky o svojich profesijných cestách. Vysvetlili, ako sa venovať výskumu, ako rozbehnúť úspešnú akademickú kariéru, ale aj ako nájsť spokojný život. 

Seminár svetových rozmerov organizuje hŕstka nadšencov okolo občianskeho združenia SCCG, pravidelne podporovaných Technickou univerzitou vo Viedni, Technickou univerzitou v Grazi, Fakultou Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity, Fakultou matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Matematickým ústavom SAV a Slovenskou informatickou spoločnosťou a tento rok taktiež s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu a ďalších univerzít zo strednej Európy: Západopomeranská univerzita v Štetíne, Česká technická univerzita v Prahe, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti a Fakulta elektrotechniky univerzity v Sarajeve. 

Seminár sa koná každoročne na jar od roku 1997. Odvtedy sa rozrástol a dosiahol profesionálnu úroveň. Za celý čas jeho existencie bolo jeho hlavným cieľom podpora a motivácia mladých študentov, nádejných výskumníkov, aby pokračovali vo výskume v progresívnej oblasti, ktorá mení každodenný život ľudí a vôbec svet ako ho vnímame. Nasledujúci ročník semináru CESCG a interaktívnej výstavy EXPO sa uskutoční opäť na jar 2020. 

Videá o tohtoročnom seminári CESCG a výstave CESCG EXPO čoskoro nájdete na: https://cescg.org/seminar/