Piatkový seminár fyziky - Matúš Dubecký (8.1.2016)

v piatok 8.1.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272


02. 01. 2016 22.47 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Matúš Dubecký (Univerzita Palackého, Olomouc)

Názov: Presný popis nekovalentných interakcií metódou kvantového Monte Carla

Termín: 8.1.2016, 14:00 hod., F2/272


Abstrakt:
Nekovalentné interakcie sú individuálne slabé a kolektívne silné mnohočasticové interakcie zodpovedajúce za možstvo javov v prírode. Príkladom je kondenzácia vzácnych plynov alebo stabilita a funkčnosť biomakromolekúl, či molekulové rozpoznávanie. Ich presný popis z prvých princípov predstavuje pre súčasnú kvantovú chémiu nemalý problém. Kvantové Monte Carlo (QMC) nedávno preukázalo schopnosť hľadania riešení molekulových Hamiltoniánov s presnosťou (a tiež cenou), ktorá umožnila jeho použitie v (rozsiahlejších) referenčných výpočtoch v tejto oblasti. Prvá časť prednášky predstaví súbor metód QMC pre fermióny a špecifiká prístupov založených na metóde difúzneho Monte Carla vhodných pre popis nekovalentných interakcií. Druhá časť bude venovaná výsledkom a otvoreným problémom v tejto oblasti.