Seminár z optimalizácie - Katarína Cechlárová (16.12.2015)

v stredu 16.12.2015 o 13:10 hod. v miestnosti M/125


10. 12. 2015 14.10 hod.
Od: Zuzana Chladná

Prednášajúca: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. (UPJŠ Košice)

Názov prednášky: Voľby z hľadiska výpočtovej zložitosti

Termín: 16.12.2015, 13:10 hod., M/125


Abstrakt:
V prednáške sa pozrieme na problematiku volieb očami matematika/informatika. Na historických príkladoch ilustrujeme rôzne volebné systémy a ich zraniteľnosť. V druhej časti sa budeme venovať axiomatike volieb a vetám o diktátoroch a manipulácii. Napokon uvedieme niekoľko výsledkov o výpočtovej zložitosti rôznych typov manipulácie volieb.