prof. Hromkovič: Nekonečno a hranice automatizovatelnosti (7.4.2017)

v piatok 7.4.2017 o 13:00 hod. v Aule Miror na FIIT STU


05. 04. 2017 09.56 hod.
Od: Rastislav Královič

FMFI UK a FIIT STU organizujú sériu prednášok prof. Hromkoviča (ETH Zurich) "Historické úryvky z vývoja konceptov a pojmotvorby v informatike"

Tretia prednáška zo série bude v piatok 7. apríla 2017 o 13.00 hod. v Aule Miror v budove FIIT STU. 

Sylabus prednášok: 
Význam pojmotvorby vo vede a rola matematiky a informatiky v kontexte vývoja vedy.
Čo je informácia? Od Shannona ku Kolmogorovi a čo sme vlastne dosiahli a čo nie.
Čo je algoritmus a ako definovať hranice automatickej vyčísliteľnosti.
Od Turinga po kvantové počítače.
Čo je nekonečno a teória vyčísliteľnosti ako redukovateľnosť alebo neredukovateľnosť nekonečnej mnohotvárnosti v špecifikácii problémov na konečnú veličinu a hranice matematiky ako výskumného nástroja.
Ako merať výpočtovú obtiažnosť problémov.
Ako definovať hranicu praktickej vypočítateľnosti alebo je tato hranica vôbec robustne definovateľná?
Senzibilita problémov, ako čarovať v algoritmike a ako sa povzniesť sa nad fyzikálne nerealizovateľné množstvo práce. 

Predpoklady pre poslucháčov:
známe pojmy a koncepty: abeceda, slová, jazyky, rozhodnuteľné problémy, optimalizačné úlohy, elementárna logika, diskrétna matematika (kombinatorika, grafy), elementárna pravdepodobnosť v spočítateľných pravdepodobnostných priestoroch

Videozáznam prvej prednášky
Videozáznam druhej prednášky