Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. (10.4.2017)

v pondelok 10.4.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C


03. 04. 2017 10.36 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, 

sa uskutoční dňa 10. apríla 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Miroslava Haviara, CSc., pracovníka Katedry matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému:

"Nekonečné zväzy, duality algebier a kvantové logiky"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.