Summer School on Plasma Medicine (1.-3.9.2016)

Medzinárodná spoločnosť pre plazmovú medicínu – International Society for Plasma Medicine (ISPM) v spolupráci so Spoločnosťou pre podporu výskumu a aplikácií plazmy (SPVAP) a FMFI K organizuje v dňoch 1.-3.9.2016 v priestoroch hotela Družba v Bratislave Letnú školu plazmovej medicíny - Summer School on Plasma Medicine


06. 07. 2016 12.52 hod.
Od: Karol Hensel

Letná škola plazmovej medicíny je venovaná najmä študentom/doktorandom a ponúka základy biológie pre fyzikov (plazmy) a inžinierov, a základy fyziky plazmy pre biológov a lekárov. Program letnej školy tvorí dvanásť 1,5 hodinových prednášok od svetových expertov v oblasti plazmovej medicíny. Štyri prednášky, venované hlavne biológom a lekárom, prednesú plazmoví fyzici (základy fyziky plazmy; plazmové zdroje; diagnostika plazmy; modelovanie vo fyzike plazmy; interakcia plazmy s tkanivami). Päť prednášok, venovaných najmä fyzikom plazmy a inžinierom, prednesú biológovia a lekári (mikrobiológia bunky a interakcia plazmy s bunkou; diagnostika v biológii; rakovina; dermatológia a plazmové ošetrenie, plazmová terapia) a tri prednášky budú venované obom skupinám (produkcia častíc; interakcia reaktívnych častíc kyslíka; sterilizácia a dekontaminácia). Letná škola bude predchádzať veľkej medzinárodnej 6th International Conference on Plasma Medicine, ktorá sa bude konať na FIIT STU v dňoch 4.-9. septembra 2016.
Časová dotácie pre prednášky a otázky budú 1h15 (~ 1h pre prednášky, ~ 15 minút na otázky, alebo otázky pozdĺž prednášky v závislosti na želaní).

Kontakty: doc. RNDr. Zdenko MACHALA, PhD.doc. RNDr. Karol HENSEL, PhD.,
infoicpm6.com,

Ďalšie informácie: www.icpm6.com/school.html