Seminár z teoretickej fyziky - Vladimír Balek (23.2.2016)

v utorok 23.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


17. 02. 2016 13.41 hod.
Od: Pavel Bóna

Prednášajúci: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. 

Názov prednášky: Cylindrické elektromagnetické vesmíry

Termín: 23.2.2016, 14:00, F2/125


Abstrakt:
Nabitá nekonečná tyčka budí radiálne elektrické pole klesajúce s prvou mocninou vzdialenosti, a keď sa točí, vzniká okolo nej aj homogénne magnetické pole v pozdĺžnom smere. Cylindrický elektromagnetický vesmír je čudo, ktoré vznikne, keď do teórie pridáme gravitačné pole budené týmito dvoma poľami - prípadne hmotou v tyčke, ak môže existovať hmota neelektromagnetického pôvodu. (Einstein mal o tom svoje pochybnosti.) Toto čudo sa ani vzdialene nepodobá na tyčku bez gravitačného poľa. Napríklad existuje šesťparametrická trieda "čúd'", v ktorej je axiálna zložka potenciálu úmerná časovej. Pripomiemka: Bez gravitačného poľa je časová zložka úmerná logaritmu vzdialenosti a axiálna zložka druhej mocnine vzdialenosti. Povieme si o vlastnostiach danej triedy aj ako dostať do hry posledný, siedmy parameter.