Dva dni s didaktikou matematiky (8.-9.9.2016)

Oddelenie didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov Vás pozýva na 1. ročník odbornej konferencie "Dva dni s didaktikou matematiky 2016 "


31. 08. 2016 22.32 hod.
Od: Iveta Kohanova

Učiteľov matematiky 2. stupňa ZŠ a všetkých typov SŠ pozývame na 1. ročník odbornej konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá sa bude konať v dňoch 8. – 9. septembra 2016 na FMFI UK v Bratislave. 

Konferencia bude zameraná na prezentáciu osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky a výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky, a to formou prednášok, vystúpení v sekciách a formou pracovných dielní, za účelom vytvorenia aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ.

Viac informácii nájdete na stránke konferencie -http://www.ddm.fmph.uniba.sk/2dni/about.html