6th International Conference on Plasma Medicine (4.-9.9.2016)

Medzinárodná spoločnosť pre plazmovú medicínu – International Society for Plasma Medicine (ISPM) v spolupráci so Spoločnosťou pre podporu výskumu a aplikácií plazmy (SPVAP) a FMFI K organizuje v dňoch 4.-9.9.2016 na FIIT STU v Bratislave medzinárodnú konferenciu 6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM-6).


06. 07. 2016 12.39 hod.
Od: Karol Hensel

Plazmová medicína je nový, rýchlo sa rozvíjajúci odbor, ktorý sa venuje otázkam mechanizmov interakcie živých organizmov s plazmou elektrických výbojov, resp. aplikáciám plazmy v oblastiach medicíny a biológie. Cieľom konferencie je vytvárať multidisciplinárne fórum, ktoré združí odborníkov z oblasti fyziky plazmy, medicíny, biológie, biochémie, farmácie, ale aj poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Odbor a medzinárodná vedecká komunita venujúca sa plazmovej medicíne v ostatných rokoch veľmi rýchlo rastie, aj preto na konferencii očakávame približne 400 účastníkov.

Kontakty: doc. RNDr. Zdenko MACHALA, PhD., doc. RNDr. Karol HENSEL, PhD.,
infoicpm6.com,

Ďalšie informácie: www.icpm6.com