Piatkový seminár fyziky - Juraj Tekel (26.2.2016)

v piatok 26.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti o F2/272


19. 02. 2016 22.49 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Juraj Tekel 

Názov prednášky: Teória skalárneho poľa na nekomutatívnej sfére

Termín: 26.2.2016, 14:00 hod., F2/272

Abstrakt:
Nekomutatívne priestory v sebe nesú štruktúru na krátkych vzdialenostiach bez straty spojitých symetrií tohto priestoru. Spomenieme základnú myšlienku za týmto konceptom a využitie nekomutatívnych priestorov v rôznych oblastiach fyziky. Ďalej sa budeme detailnejšie venovat najjednoduchšiemu takémuto priestoru, nekomutatívnej sfére. Popíšeme jej konštrukciu a základné vlastnosti teórie poľa na nej. Po technickej stránke je zaujímavá spojitosť s teóriou náhodných matíc a ukážeme si, čo nám maticové techniky vedia o nekomutatívnych teóriách prezradiť.