Models of Modern Physics (11.-18.9.2016)

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky organizuje 10.ročník tradičného podujatia vo Svite, ktoré spája workshop a letnú školu z oblasti teoretickej fyziky. Témou 10. ročníka je fyzika motivujúca štúdium zrážok protónov na urýchľovači LHC v CERN-e.


04. 08. 2016 12.47 hod.
Od: Tomáš Blažek

Cieľovou skupinou podujatia sú doktorandi, mladí vedeckí pracovníci a aj magisterskí študenti so záujmom o časticovú a/alebo teoretickú fyziku. Program, pokyny k podaniu prihlášky a ďalšie detaily sú na stránke podujatia.  
Okrem kvalitného programu je podujatie obľúbené aj pre blízkosť Vysokých Tatier.

Kontakty: Mgr. Peter Maták, PhD., doc.RNDr.Tomáš Blažek, PhD.

Ďalšie informácie: http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~blazek/Schools/2016S/2016S.php