Seminár z teoretickej fyziky - Z. Šinská, J. Melicher (24.5.2016)

v utorok 24.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


18. 05. 2016 11.58 hod.
Od: Pavel Bóna

V rámci katedrového semináru Vás pozývame na ďalší študentský dvojseminár, kde budú súčasní diplomanti informovať o obsahu svojich záverečných prác, ktorý sa uskutoční 14.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125.

Prednášajúci: Zuzana Šinská

Názov: Supersymetrické rozšírenie štandardného modelu a hľadanie jeho signálov

Abstrakt: 
Neutrínové oscilácie sú experimentálnym prejavom toho, že sa v prírode nezachováva leptónová vôňa. Procesy s nabitými leptónmi narušujúce leptónovú vôňu sa však nepozorujú a podľa štandardného modelu (ŠM) sú potlačené o 40 rádov. Atraktívnym kandidátom na fyziku za ŠM sú jeho supersymetrické (SUSY) rozšírenia, ktoré nám ponúkajú možnosť narušenia leptónovej vône. V prezentácii sa budeme zaoberať slučkovými príspevkami SUSY k vybraným experimentálne študovaným procesom v rámci minimálneho supersymetrického rozšírenia (MSSM). Procesmi budú $ K^{+} \rightarrow l^{+} \nu $ a rozpad $ \tau \rightarrow l \gamma $ ($l$ je elektrón alebo mión). Sú zaujímavé preto, lebo narušenie leptónovej vône tu môže byť zosilnené v režime veľkého $\tan \beta$, ktorý je inšpirovaný jednoduchými modelmi $SO(10)$ zjednotenia. Ukážeme výsledky numerickej analýzy pomeru leptónových šírok rozpadu kaónu $ R_K $ a vetviaceho pomeru $ BR ( \tau \rightarrow l \gamma ) $. Zistíme, že tieto procesy sa dopĺňajú a dávajú netriviálne obmedzenia na priestor parametrov MSSM vyplývajúce z experimentálnych hľadaní novej fyziky.

Prednášajúci: Jozef Melicher

Názov: Rozptyl a výpočty v kvantovom kráčaní

Abstrakt:
Budeme prezentovať možné riešenie problému disperzie v diskrétnom Hilbertovom priestore -- na spinovej retiazke s jednou pohybujúcou sa excitáciou (kvantovým kráčaním). Potreba zaoberať sa disperziou je motivovaná tým, že takýto kvantový systém je potenciálne možné využiť na konštrukciu kvantových obvodov pre počítanie alebo komunikáciu. Vlnové balíky, ktoré môžu prenášať kvantové informácie (qubity) sa rozpadajú rýchlejšie než by sme chceli a tým pádom sú aj vzdialenosti, ktoré dokážu nezmenené prejsť krátke. Navrhujeme vziať čiaru (zo spinov), pridať na ňu v určitých pravidelných rozostupoch pár spojníc (spinov) navyše a nechať na nich rozptyľovať vlnové balíky. Ak budú mať tieto "súčiastky" špecifické vlastnosti, môžu prejdené vlnové balíky opäť zjednotiť a spomaliť tým disperziu. Ako ukážeme teoreticky aj numericky, takýto "anti-disperzor" opravujúci vlnové balíky blízko hybnosti $- \pi/4$ skutočne existuje.