Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Katarína Boďová (3.3.2016)

vo štvrtok 3.3.2016 o 14:00 v posluchárni M/223


24. 02. 2016 09.26 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Katarína Boďová (IST Austria, Klosterneuburg)

Názov prednášky: A dynamical maximum entropy approximation for the evolution of quantitative traits

Termín: 3.3.2016, 14:00, M/223

Abstrakt:
http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/forum/viewforum.php?f=2