Seminár KEF - Ladislav Moravský (3.3.2016)

vo štvrtok 3.3.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51


02. 03. 2016 09.55 hod.
Od: Anna Zahoranová

Katedra experimentálnej fyziky - oddelenie Fyziky plazmy Vás pozýva na seminár

Prednášajúci: RNDr. Ladislav Moravský

Názov prednášky: FTIR analýza produktov korónového výboja a jeho účinky na deionizovanú vodu

Termín: 3.3.2016, 14:00 hod., F2/51