Prednáška: TIL jako extensionální logika hyperintensí - Marie Duží (20.5.2016)

v piatok 20.6.2016 o 10:00 hod. v miestnosti I/9


18. 05. 2016 15.07 hod.
Od: Ján Kľuka

Prednášajúca: Marie Duží (Katedra informatiky, VŠB Ostrava)

Názov: TIL jako extensionální logika hyperintensí 

Termín: 20.5.2016, 10:00, I/9


Abstrakt:

Obsahem přednášky budou základní definice TIL, tj. definice konstrukcí, rozvětvené hierarchie typů, a definice tří druhů kontextu. Ukážu, že dedukční pravidla odvozování platí ve všech kontextech, ovšem musí být správně aplikována, tj. na objekt správného typu. V extenzionálním kontextu je to *hodnota *funkce označené daným termem, v intensionálním kontextu pak celá *funkce*, a konečně v hyperintensionálním kontextu je to *procedura*, která danou funkci konstruuje. Poté rozeberu algoritmus rozpoznávání kontextu a operace v hyperintensionálním kontextu, tj. na procedurách čili konstrukcích.