Piatkový seminár z fyziky - Peter Šiffalovič (27-5-2016)

v piatok 27.6.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272


23. 05. 2016 10.08 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Peter Šiffalovič (Fyzikálný ústav SAV)

Názov: Časovo-rozlíšené experimenty RTG rozptylu s laboratórnymi zdrojmi

Termín: 27.5.2016, 14:00 hod., F2/272


Abstrakt:

V prezentácii uvediem základy RTG rozptylu pod malým uhlom dopadu. Na príkladoch ako je rast medi na graféne alebo schnutie polymérnych solárnych clánkov budeme prezentovat možnosti casovorozlíšeného skúmania vývoja povrchových/objemových nanoštruktúr. Poukážem na experimentálne možnosti laboratórneho RTG rozptylu, ako aj na jeho limity v porovnaní so synchrotronovými zdrojmi. 

Stránka seminára