Opravný zápis v letnom semestri 2015/2016

termín: do 28.2.2016


20. 01. 2016 13.46 hod.
Od: Iveta Gašparová

V zmysle ŠP fakulty si študent môže po dôkladnom zvážení upraviť skladbu predmetov na letný semester akademického roku 2015/2016.

Opravný zápis bude na FMFI prebiehať nasledovne:

Študent si sám aktualizuje predmety letného semestra v zápisnom liste (v aplikácii VSES117) aj v indexe v období

do 28. 2. 2016 – do tohto termínu je AIS prístupný.

Vykonané zmeny si dôkladne skontroluje – zhodu predmetov v AIS-e s predmetmi v indexe

a do 3. 3. 2016 príde k referentke,

ktorá mu potvrdí zmeny v indexe a vytlačí nový protokol o zápise (tento úkon možno realizovať len 1-krát).

Študenti, ktorí plánujú ukončenie štúdia, si musia do zápisného listu nahrať predmety štátnych skúšok. Do indexu si tieto predmety nezapisujú.

V prípade, že nebudú mať nahraté predmety v zápisnom liste, nebudú sa môcť prihlásiť na štátne skúšky v AIS2.

Predmety si treba zapisovať v súlade so Študijným poriadkom (článok 20).

V čase opravných zápisov budú úradné hodiny na študijnom oddelení aj popoludní

od 13:00 do 15:00 hod. okrem piatka.