Nukleárny seminár - Matej Melo (22.3.2017)

v stredu 22.3.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


17. 03. 2017 09.35 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:  Mgr. Matej Melo 

Názov: Nábojová asymetria v produkcii top kvarkových párov na experimente ATLAS

Termín: 22.3.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/264)


Abstrakt:  
Nezvyčajne vysoká hmotnosť top kvarku naznačuje, že táto častica môže byť akýmsi "oknom" do novej, zatiaľ neznámej fyziky za Štandardným modelom. Presné merania rôznych vlastností top kvarku, medzi ktoré patrí aj nábojová asymetria, môžu potvrdiť predpovede Štandardného modelu, no rovnako nám môžu poodhaliť cestu k novej fyzike. V prezentácii sa pokúsim čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť ako prebieha meranie nábojovej asymetrie a aké techniky sú na to potrebné. Osobitne sa budem venovať tzv. unfoldingu, pomocou ktorého vieme z meraných veličín "rozmazaných" detektorom odhadnúť skutočné "nerozmazané" fyzikálne veličiny.