ŠVK - dekanské voľno (21.4.2021)

Celodenné dekanské voľno za účelom účasti na Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 21.4.2021


07. 04. 2021 10.58 hod.
Od: Juraj Tóth

Vážení kolegovia, milí študenti, 

z poverenia pána dekana Vám oznamujem, že pán dekan udeľuje celodenné dekanské voľno za účelom účasti na Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa bude konať online formou v stredu 21.4.2021.

Vedenie fakulty má eminentný záujem o Vašu účasť na tejto fakultnej konferencii, kde budete aktívne prezentovať vaše výsledky (prihlásení študenti), respektíve si vypočujete svojich spolužiakov, či študentov z vášho, či iného odboru. Preto nechápte toto dekanské voľno ako voľno, kedy sa nebude na fakulte učiť, ale len ako inú formu výučby a príležitosť sa zúčastniť prezentácie a diskusie študentských prác. Veríme, že online forma umožní si pozrieť a aktívne diskutovať jednotlivé príspevky vo väčšej miere ako v minulosti.  

Máme prihlásených 84 veľmi zaujímavých prác zo všetkých stupňov štúdia a z takmer všetkých odborov. Bude si isto z čoho vyberať.

Podrobný program ŠVK a bližšie informácie 

Srdečne pozdravuje a teší sa na účasť všetkých študentov a pracovníkov fakulty ako aj mimo fakultných hostí, 

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
prodekan pre vedy, výskum a zahraničné vzťahy