Triumf na Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky

Študenti FMFI UK získali dve prvé miesta na virtuálnej Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky na Ostravskej univerzite.


25. 06. 2020 22.46 hod.
Od: Ľudmila Jašková

Naši  študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky získali dve prvé miesta na Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky, ktorá sa konala virtuálne 18. júna 2020 na Ostravskej Univerzite v Ostrave. Ocenené práce vznikli pod vedením pedagógov z Oddelenia didaktiky informatiky KDMFI. 

Dňa 18. júna sa na Ostravskej Univerzite v Ostrave konal už ôsmy ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky. Tento rok sa z dôvodu epidemiologickej situácie konferencia konala virtuálne. Zúčastnili sa jej študenti zo štyroch univerzít – 3 zo Slovenska a 1 z Českej Republiky. Celkovo 11 prác prezentovali v dvoch sekciách – Pedagogický softvér a výskumné práce (5 prác), Metodické a výskumné práce (6 prác). Našu fakultu reprezentovali traja študenti s tromi prácami. Nasledujúci dvaja z nich získali ocenenia: 

  • Bc. Michal Kováč (študent magisterského štúdia aplikovanej informatiky) - 1. miesto v sekcii Pedagogický softvér a výskumné práce za prácu Programovacie prostredie prístupné pre nevidiacich žiakov (školiteľ – doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.)
  • Monika Kúdelová (študentka bakalárskeho štúdia učiteľstva Matematiky a informatiky) - 1. miesto v sekcii Metodické a výskumné práce za prácu Minecraft vo vyučovaní informatiky (školiteľ – PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.)

Podrobnejšie informácie o konferencii