Cena verejnosti BSK pre doc. Potočného s manželkou

Jednou z osobností starého mesta sa stal aj náš bývalý kolega a dlhoročný zamestnanec fakulty.


23. 02. 2020 21.28 hod.
Od: Tomáš Kuchár

Na galavečere odovzdávania cien osobnosti bratislavskej župy bol jedným z laureátov na toto prestížne ocenenie aj náš dlhoročný kolega a bývalý vedúci Katedry telesnej výchovy a športu FMFI doc. Mgr. Vojtech Potočný, CSc. s manželkou Máriou.

Nomináciu sa im podarila pretaviť do celkového víťazstva a získali cenu verejnosti za ich celoživotnú prácu v oblasti športu (kanoistika)a prácou s mládežou. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojím hlasom k víťazstvu nášho bývalého kolegu a úprimne mu gratulujeme. Veríme a dúfame, že mu zdravie a nadšenie pre túto ušľachtilú prácu vydrží ešte dlho.