Naši študenti EFM úspešní na AI in ESG INVESTING

Úspech našich študentov v medzinárodnej súťaži Artificial Intelligence in Environmental- Social-Governance Investing, ktorá sa konala v mesiacoch marec až jún 2021.


11. 06. 2021 16.51 hod.
Od: Zuzana Chladná

Spoločensky zodpovedné investovanie sa v poslednom desaťročí stalo jedným z megatrendov, ktoré ovplyvňujú finančný svet. Investori už nerozhodujú o svojich investíciách len na základe  výnosu a rizika, ale berú do úvahy aj etické ciele, reprezentované  ukazovateľmi  ESG (environmentálne, sociálne a správne riadenie). Súťaž AI IN ESG INVESTING, ktorá prebiehala od marca do júna 2021, bola prvou súťažou tohto druhu v Európe. Nakoľko potenciál metodiky tvorby ESG  kritérií zďaleka ešte nie je vyčerpaný, cieľom tejto súťaže bolo nájsť nové nápady pri budovaní ESG metrík.

Organizátorom prvého ročníka súťaže bola CFA Society Poland a  bola primárne určená študentom z Poľska a regiónu strednej a východnej Európy z ekonomických fakúlt. Do súťaže sa môžu zapojiť 2- 4 členné tímy.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl. Úlohou registrovaných tímov v prvom kole bolo navrhnúť  tri vlastné originálne ESG kritériá, ktoré vychádzajú z finančných a nefinančných údajov o firmách. V druhom kole súťaže tímy pracovali na vývoji modelov z prvej fázy. Na základe navrhovaných kritérií zostavili kvantitatívne modely (založené na numerických metódach a metódach strojového učenia) a vyhodnotili navrhované kritériá pre portfólio firiem. Na vypracovanie každého z reportov mali súťažiaci k dispozícii jeden mesiac. V záverečnom online finále obhajovali svoju prácu v anglickom jazyku pred porotou zloženou z odborníkov z finančného sektora. Otázky porotcov v následnej diskusii preverili študentov nielen z nadobudnutých znalostí, ale aj ich schopnosti pohotovo reagovať na problémy.

Univerzitu Komenského na tejto súťaži reprezentovali dva tímy, oba zložené zo študentov druhého ročníka študijného programu ekonomickej a finančnej matematiky. V konkurencii 45 tímov z 28 rôznych univerzít z celej Európy sa v súťaži výborne darilo tímu J, ktorý, v zložení Natália Gibasová, Lenka Košútová, Adriána Leginusová a Adam Martinka, postúpil do druhej fázy medzi 11 najlepších. Postup do záverečného finále, medzi najlepších šesť tímov, im zabezpečila kvalitne odvedená práca a nadšenie, s ktorým po celý čas k súťaži pristupovali. Vo finále 1. ročníka súťaže AI in ESG INVESTING  dňa 7. júna 2021 obsadili zo 45 tímov z celej Európy konečné štvrté miesto.

Súťaž predstavuje veľmi dobrú príležitosť ako prepojiť teóriu s praxou. Našim študentom pri príprave na súťaž pomáhali kolegovia zo spoločnosti CFA Society Slovakia. Osobitná vďaka patrí Kornelii Fabišík a Alojzovi Šimičákovi, ktorí vo svojom voľnom čase poskytli našim študentom neoceniteľné rady a usmernenia. Zo strany Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky sa príprave študentov na túto súťaž venovala Zuzana Chladná.

Ďakujeme našim študentom a kolegom za reprezentáciu fakulty. Veríme, že tento úspech povzbudí aj ďalších študentov všetkých ročníkov, aby sa zapájali do študentských súťaží a nadobudli aj takouto cestou cenné skúsenosti a nové vedomosti aj nad rámec syláb svojich študijných programov.