Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Aktuálne otvorené výzvy: Twinning a ERA Chairs. Termín uzávierok: 15.11.2017


21. 08. 2017 00.13 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorených výzvach v grantovom programe pre vedu, výskum a inovácie, Horizont 2020 v oblasti „Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti“. Aktuálne otvorené topiky sú: TwinningERA Chairs.
Uzávierky podávania projektových návrhov sú pre obidva topiky 15.11.2017.

Informácie o oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti nájdete na stránke www.h2020.cvtisr.sk

Informácie o konkrétnych topikoch nájdete na nasledujúcich linkoch:
Twinning: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html
ERA chairs: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html

Úspešné projekty v programe Horizont 2020 si môžete pozrieť v prehľadnej vizualizácii na stránke: http://h2020viz.vinnova.se/#/
Slovenská republika má v topiku Twinning aktuálne 2 projekty EDGE a ELEvaTE a jeden projekt ERA chair z rámcového programu FP7.