Seminár Katedry teoretickej fyziky - Vladimír Balek (26.6.2024)

v stredu 26.6.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


19. 06. 2024 14.19 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Vladimír Balek

Názov: Historia magistra vitae: ako Max Planck objavil kvantum

Termín: 26.6.2024, 14:00 hod., miestnosť F2 125

Abstrakt:
Ludwig Boltzmann rozmiestňoval guľôčky (molekuly) do políc (energetických vrstiev), ako to robíme aj my, keď počítame entropiu ideálneho plynu, akurát mal nerozlíšiteľné priehradky na policiach (stavy) a rozlíšiteľné guľôčky. Planckov zákon žiarenia získame priamočiarou aplikáciou Boltzmannovho postupu na nerozlíšiteľné guľôčky, ktorých celkový počet nie je dopredu daný (fotóny). Planck by asi nepoužil túto ideu, ani keby na ňu náhodou narazil, keď sa usiloval vysvetliť interpolačný vzorec pre spektrálnu hustotu žiarenia čierneho telesa, ktorý práve objavil. Bol sporiadaný občan, otec štyroch detí, žiadny ,,divoký Mesiáš''. Mal lepší nápad: vymeniť guľôčky s priečinkami. Jeho guľôčky boli rezonátory, nabité závažia na pružinách, ktoré interagovali prednostne so žiarením s rovnakou frekvenciou, akú mali ich vlastné kmity, a výmena úloh medzi guľôčkami a priečinkami spočívala v tom, že sa nerozdeľovali rezonátory medzi stavy v danom intervale energie, ale intervaly energie medzi rezonátory. Tak sa dostali kvantá energie - takéto vzletné meno dostali intervaly-guľôčky - do opisu rezonátorov, a odtiaľ do teórie elektromagnetického poľa.