Poslucháreň A ozdobená obrazom Alexandry Dyalee

Dňa 28. septembra sa konalo slávnostné odhalenie obrazu Numeri Nexum našej študentky Alexandry Dyalee.


22. 11. 2023 20.59 hod.
Od: Stanislav Griguš

Dňa 28. septembra sa na pôde našej fakulty konalo slávnostné odhalenie obrazu Numeri Nexum (lat. Vzorec lásky) našej študentky Alexandry Dyalee, na stene Posluchárne A

Alexandra Dyalee je aktuálnou študentkou magisterského programu kognitívnej vedy, bakalársky titul získala v matematike. Matematiku prepája aj s výtvarným umením, a koncom roku 2020 pridala do svojho portfólia obraz Numeri Nexum, ktorý bol vtedy zákazkovou maľbou pre floridskú softvérovú inžinierku. “Keďže v tom čase v komunikácii s mojou vtedajšou zákazníčkou často padala veta ‘I speak mathematics’, rozhodla som sa, že ozdobiť obraz matematickou formuláciou bude trefným prekvapením,” spomína na počiatky svojho diela Alexandra.

Následne bolo toto dielo publikované v medzinárodnom magazíne konceptuálneho umenia ArtistCloseUp (03.2023), a v apríli 2023 bola jeho tlačená reprodukcia súčasťou predajnej výstavy AUTISTI-ARTISTI v bratislavskom Artfore. Po rokovaní vedenia fakulty zo dňa 21.03.2023, venovaného poďakovaniu nominovaným a pozvaným študentkám na veľtrh Ženské líderky v digitálnej dobe – inkubátor nápadov, vedenie fakulty odsúhlasilo návrh na inštaláciu veľkoplošnej tlačenej reprodukcie tohto diela do priestoru populárnej Posluchárne A. Autorka diela, Alexandra Dyalee, reprezentovala našu fakultu v rámci Inkubátora nápadov so svojim súborným dielom tvorby v rámci matematiky, umenia a popularizácie vedy, ku ktorým možno nahliadnuť aj na jej osobnej webstránke https://a-dyalee.com/

“Mimoriadne sa teším z toho, že práve tento obraz bude zdobiť našu fakultu. Umením sa vždy snažím zvečniť emócie. Numeri Nexum má z tohto hľadiska hĺbku, preto je jeho vystavenie pre mňa aj formou spätnej väzby a zadosťučinenia, vnímam, že to má zmysel nie len pre mňa ako umelca, ale aj pre iných ľudí. Je to krásny pocit,” hodnotí akt vystavenia obrazu Alexandra.

“Obrazu a jeho publiku prajem, aby nás inšpiroval, povzbudzoval našu autentickosť a podporoval zvedavosť. Spájam si to aj s jednou z hlavných myšlienok zakomponovaných do obrazu — na lásku možno hľadieť aj ako na zovšeobecnenie našej tvorivosti,“ dodáva na záver autorka obrazu Alexandra.

Videozáznam udalosti

Fotogaléria z podujatia