Opustil nás docent Holý

14. novembra nás opustil náš kolega a priateľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.


15. 11. 2023 15.13 hod.
Od: Daniel Ševčovič

S veľkým zármutkom vám musím oznámiť, že včera na poludnie nás navždy opustil náš kolega a priateľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky našej fakulty. Dlhé roky pôsobil ako vedúci tejto katedry, v poslednom období ako zástupca vedúceho katedry. Vytváral a garantoval úspešné a potrebné študijné programy zamerané na environmentálnu a jadrovú fyziku. Intenzívne rozvíjal úzku spoluprácu medzi Prírodovedeckou a našou fakultou v oblasti monitorovania radiačného nebezpečenstva. Docent Holý sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o  ybudovanie Radiačnej monitorovacej siete na Slovensku. Venoval sa monitorovaniu účinkov radónu na životné prostredie. Vychoval množstvo diplomantov a doktorandov, ktorí pokračujú v jeho práci a odkaze. 

Docenta Karola Holého som osobne poznal temer dvadsať rokov. Vždy som si na ňom vážil jeho nesmiernu kultivovanosť, stoický pokoj, rozhľadenosť a nadhľad.

Karol, česť Tvojej pamiatke!

Daniel Ševčovič
dekan


Posledná rozlúčka s docentom Holým bude vo štvrtok 23.11.2023 o 11:00 hod. (rezervovaná je hodinová rozlúčka do 12:00 hod.) v Krematóriu v Bratislave.