Cena Literárneho fondu

Juraj Šebesta získal Cenu Literárneho fondu za dielo o Dionýzovi Ilkovičovi, zakladateľovi slovenskej fyziky.


07. 01. 2021 22.58 hod.
Od: Andrej Ferko

Rádovo stovky prameňov, tisíce odkazov a 478 strán charakterizujú monumentálne dielo Zakladateľ slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča. Doc. RNDr. Juraj Šebesta, PhD., ktorý okrem iného preložil 50 kníh z rôznych oblastí vedy, získal prestížnu Cenu za vedeckú literatúru po mnohoročnom zbieraní a štúdiu v oficiálnych archívoch a vytvorení pútavo napísaného komplexného životopisného diela, mapujúceho osobný osud i profesionálny výkon veľkého človeka, zakladateľa slovenskej chémie i fyziky najprv na technike a neskôr na akadémii, ktorú tiež pomáhal zakladať. Čitateľ nazrie do obdobia vzniku chýrnej „Ilkovičovej rovnice“, spolupráce s nobelistom Heyrovským, desaťročí uskutočňovania jeho vedeckej i pedagogickej koncepcie, rekapitulácie 30 ročníkov Matematicko-fyzikálneho časopisu SAV, medzinárodných spoluprác a mnohých získaných ocenení, ale aj „historiek“ a prehľadu publikácií o Dionýzovi Ilkovičovi. Všetkých 5 častí, život, dielo, rôzne, prílohy a biografia predstavujú umne štruktúrovanú encyklopedickú zbierku i vybrúsený literárny výkon s jedinečným prínosom. Výbor fondu skonštatoval, že „renomovaný autor vytvoril mimoriadne dielo... po ktorom siahnu mnohí čitatelia, ktorí túžia po bližšom spoznaní výnimočných osobností Slovenka“.

Úprimne Jurajovi Šebestovi gratulujeme!

Juraj Šebesta: Zakladateľ slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča
Bratislava: STU, Spektrum, 2019, 478 s.
ISBN 978 80227 4879 7