Úspech študentov FMFI UK na Research Challenge 2022

Študenti bakalárskeho programu Ekonomická a finančná matematika získali 1. miesto v lokálnom slovenskom finále Research challenge organizovanom CFA Society Slovakia.


18. 02. 2022 16.28 hod.
Od: Zuzana Chladná

Súťaž CFA Research Challenge, organizovaná medzinárodným inštitútom CFA, každoročne ponúka študentom vysokých škôl zmerať si svoje vedomosti a schopnosti v oblasti finančnej analýzy firiem. Dňa 16. februára 2022 sa konal už 3. ročník lokálneho finále tejto súťaže pod záštitou CFA Society Slovakia. Vzhľadom na pandemickú situáciu slovenské tímy súťažili v online prostredí. 

Našu fakultu reprezentovali študenti tretieho ročníka študijného programu ekonomickej a finančnej matematiky  Jakub Čižnár ,  Vivien Klučka, Lenka Košútová,  Adriana Leginusová  a Peter Ondrušek.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom kole tímy vypracovali komplexný písomný report, ktorého obsahom bola analýza firmy a príslušného odvetvia, finančná analýza, valuácia, analýza rizík a investičné odporúčanie (Buy, Hold, Sell). V tomto ročníku bola predmetom analýzy  firma Asseco. V druhom kole súťaže tímy  prezentovali a obhajovali svoj report v anglickom jazyku pred porotou zloženou z odborníkov z finančného sektora. Otázky porotcov v následnej diskusii preverili študentov nielen z nadobudnutých znalostí, ale aj ich schopnosti pohotovo reagovať na problémy z oblasti finančnej analýzy firmy Microsoft.

Tímu z FMFI sa v súťaži  výborne darilo, medzi konkurenciou z ekonomicky zameraných fakúlt a univerzít  (FM UK,  EUBA) suverénne obsadili 1. miesto.  Víťazstvo im zabezpečilo postup na subregionálne kolo, ktoré sa uskutoční v priebehu marca 2022.

Súťaž predstavuje veľmi dobrú ukážku prepojenia teórie s praxou, nakoľko ide o úlohu, ktorú bežne vypracovávajú zamestnanci investičných bánk. Našim študentom pri príprave na súťaž pomáhal ako ich mentor Viktor Lehotský, CFA a zo strany katedry aplikovanej matematiky a štatistiky podporuje prípravu študentov na túto súťaž  Dr. Zuzana Chladná.

Ďakujeme našim študentom a kolegom za reprezentáciu. Budeme im v apríli držať prsty v ďalšom kole súťaže. Veríme, že tento úspech povzbudí aj ďalších študentov všetkých ročníkov, aby sa zapájali do študentských súťaží a nadobudli aj takouto cestou cenné skúsenosti a nové vedomosti aj nad rámec syláb svojich študijných programov.

 

 

 

 

 

 

o-fakulte/uspechy-fakulty/browse/1/