Terapeutické protilátky

Broňa Brejová a Tomáš Vinař z FMFI UK členmi úspešného vedeckého tímu, ktorý pripravil terapeutické monoklonálne protilátky účinné aj proti variantu Omikron.


27. 01. 2022 22.53 hod.
Od: Tomáš Vinař

Slovenskí vedci opäť dokazujú, že im patrí miesto vo svetovej vede. V rámci svojho výskumu pripravili terapeutické monoklonálne protilátky, ktoré majú potenciál pri liečbe ochorenia COVID-19. Pripravené protilátky sú účinné aj proti variantu Omikron. Štúdiu o výskume zverejnil pred pár dňami vedecký časopis eBioMedicine, ktorý je súčasťou The Lancet Discovery Science.

Na výskume spolupracovali vedci z viacerých pracovísk. Terapeutické monoklonálne protilátky vyvinuli vedci zo slovenskej biotechnologickej firmy Axon Neuroscience. Ich testovanie na živom koronavíruse úspešne uskutočnili vedci zo Slovenskej akadémie vied v spolupráci s vedcami z UK – doc. Broňou Brejovou, doc  Tomášom Vinařom a prof. Jozefom Nosekom, ktorí prispeli k sekvenovaniu genómov vírusov použitých pri testovaní protilátok. Následne dáta analyzovali metódou, ktorú optimalizovali v rámci sekvenačného programu.

„Slovensko ukázalo, že dokáže spoločnými silami realizovať aj náročný aplikovaný výskum,“ povedal nám doc. Norbert Žilka, riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV a vedecký riaditeľ AXON Neuroscience. „V súčasnosti prebieha diskusia s našimi americkými partnermi o ďalšom vývoji protilátok. Ak rokovania dopadnú úspešne, predpokladám, že tento rok by mohla začať prvá fáza klinického skúšania,“ dodáva Norbert Žilka.