Seminár Katedry teoretickej fyziky - Vladimír Balek (17.5.2022)

v utorok 17.5.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125 aj online


10. 05. 2022 15.55 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Vladimír Balek

Názov: Kvantové meranie bez kolapsu (posledná práca Pavla Bónu)

Termín: 17.5.2022, 14:00 hod., miestnosť F2/125 aj online

Abstrakt:
V práci arXiv:2201.03705 z novembra minulého roku Pavel Bóna navrhol koncepciu merania v kvantovej mechanike, podľa ktorej pri meraní pozorujeme len navzájom komutujúce veličiny. Táto koncepcia sa odvíja od poznámky v pôvodnom vydaní von Neumannovej knihy Matematické základy kvantovej mechaniky, že "v samej podstate klasického merania spočíva, že všetko, čo sa dá vôbec zmerať, sa dá zmerať súčasne. (...) Súčasná nemerateľnosť kvantovomechanických veličín vyvolávala taký paradoxný dojem práve preto, že tento pojem je cudzí makroskopickému spôsobu nazerania." Predpoklad o abelovskej algebre pozorovateľných umožňuje vyhnúť sa nespojitosti v časovom vývoji meraného systému, známej ako kolaps vlnovej funkcie. Keď von Neumann postuloval takúto nespojitosť a zároveň predpokladal súčasnú merateľnosť veličín, ktorých hodnoty zisťujeme pri klasickom meraní, nebol, zdá sa, v tomto ohľade celkom konzistentný.

Informácie o pripojením prostredníctvom platformy ZOOM nájdete v pozvánke.